Workshop | Wat gaat er mis bij het praktijkexamen?

Speciaal voor de afgewezen kandidaten van het praktijkexamen (maar ook reuze interessant voor toekomstige examenkandidaten) organiseren wij de workshop "Wat gaat er mis bij het praktijkexamen?".

Over het algemeen komen op het praktijkexamen veel dezelfde fouten voor die te maken hebben met foutief gebruik van gereedschappen, verkeerde werkhouding, het werken tegen- of met de haarrichting mee, enz. Het betreft hier voornamelijk de onderdelen knippen en effileren.
HKI Workshop wat gaat er mis bij het praktijkexamenWij hebben onze examinatoren Janice Sealy en Marianne van Leijenhorst bereid gevonden tijdens deze workshop een duidelijke toelichting hierop te geven. Zij zullen aan de hand van demonstraties op knip- en effileerhonden deze fouten verduidelijken. U kunt als (her)examenkandidaat hier veel van opsteken en wij willen deze workshop dan ook graag aanbevelen. Om dit extra te stimuleren kunt u deze workshop als stagedag/studiepunt laten afstempelen op het secretariaat van het Huisdier Kennis Instituut.

Wij verzoeken u vriendelijk de trimmaterialen mee te nemen, die u ook meeneemt naar het praktijkexamen. Tijdens de demonstraties kunnen deze gereedschappen van pas komen. Ook zal worden uitgelegd welke gereedschappen u nodig heeft voor de diverse vachten. Indien u een (examen-) (probleem-) hond/vacht mee wilt nemen, zijn deze van harte welkom. Geef dat wel van te voren aan ons door. Uiteraard kunt u deze dag ook allerlei vragen stellen over de praktijk- en herexamens. De workshop is afgelopen om ongeveer 16.00 uur.

De aan te bevelen workshop wordt gehouden in juni en november te Bunnik. Ook voor stagiaires die voor de eerste keer opkomen voor het examen (of praktijkbegeleiders) is deze workshop zeer leerzaam. Aanmelden kan tot 2 dagen voor de workshop.

 Klik hier voor de eerstvolgende workshop.

Workshop informatie

   Docenten Janice Sealy & Marianne van Leijenhorst.
  Cursusplaats Leslokaal Huisdier Kennis Instituut te Bunnik.
  Cursusduur 1 dagdeel
  Cursustijd 13:00 - 16:00 uur.
  Cursuskosten €  115,00 (inclusief koffie, thee en hand-out).
  Doelgroep Afgewezen kandidaten, nieuwe examenkandidaten & praktijkbegeleiders met vragen.
  Studiebelasting 4 uur.
  Bijzonderheden Herexamen kandidaten kunnen deze workshop laten aftekenen als stagedag