Colofon en disclaimer

 

Colofon

Realisatie website:
Huisdier Kennis Instituut (HKI), Studio PINK19 en www.nieuwewebsite.net
Fotografie: HKI

 

Disclaimer

Het Huisdier Kennis Instituut (hierna: HKI) besteedt de maximale zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde gegevens op deze website. Desondanks kunnen onjuistheden echter niet uitgesloten worden. Het HKI is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van foutieve vermelding, moeilijkheden als gevolg van het verspreiden van de informatie via internet of technische storingen in welke vorm dan ook.

Het HKI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt gewezen op de pagina Links (Nuttige adressen).

Copyright wordt uitdrukkelijk voorbehouden op alle informatie, tekst en illustraties op deze website. Toestemming van tekst of illustraties is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Huisdier Kennis Instituut of de auteursrechthebbende.